MẶT NẠ HUYỀN THOẠI CIPEL

117.000 

Hỗn hợp bột Đậu đỏ thiên nhiên Cùng các thảo dược – tác dụng TUYỆT VỜI
TRỊ MỤN , MỒ HÔI DẦU, KHÉP LỖ CHÂN LÔNG – MỊN VÀ SÁNG DA.