Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Dịch Vụ Tiện Ích Online chấp nhận các hình thức thanh toán gồm:

1. Thanh toán online qua paypal, visa/master card thông qua cổng thanh toán Bào Kim

2. Chuyển khoản vào tài khoản của công ty

3. Thanh toán khi nhận hàng