-Trong TP. Hồ Chí Minh:

+ Phí tối thiểu: 15.000đ/đơn hàng

+Miễn phí đối với đơn hàng trên 300.000đ

-Khác TP.Hồ Chí Minh:

+Phí tối thiểu: 30.000đ

+Miễn phí đối với đơn hàng trên 800.000đ